• ul. Wyszyńskiego 11
 • 99-300 Kutno
 • tel.: (24) 355 74 50-51
 • fax: (24) 355 74 50
 • e-mail: arrk@kutno.net.pl
Portal Gospodarczy Kutno Jarmark Różany Biuro księgowe Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej

Centrum Informacji Biznesowej26 października w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi zostało podpisane porozumienie siedmiu instytucji otoczenia biznesu w tym Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. w celu utworzenia Centrum Innowacji Biznesowej.

Rozwój przedsiębiorczości coraz częściej łączony jest z coraz lepszym wykorzystaniem innowacji w gospodarce. Widzimy tu swoją rolę jako doradców dla biznesu. Tym bardziej cieszy nas kolejny krok w kierunku aktywnego docierania do przedsiębiorstw.  Od 1 listopada 2016 roku zostaną uruchomione Centra Innowacji Biznesowej w 7 lokalizacjach w województwie łódzkim (Łódź, Bełchatów, Zduńska Wola, , Radomsko, Sieradz, Zgierz, Kutno). 

Inauguracja Centrów Innowacji Biznesowej przewidziane zostało jako kluczowe zadanie w ramach opracowywania w województwie łódzkim zadania „Systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorstw”. To działanie jest częścią projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”, skupiającego się na wsparciu procesu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP. I tu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. jest bardzo po drodze.

W Centrach Innowacji Biznesowej będą bowiem działać Doradcy Biznesu, którzy mają pośredniczyć w relacjach pomiędzy grupami podmiotów uczestniczących w tworzeniu i wdrażaniu innowacji. Doradca Biznesu ma w sposób aktywny brać udział w docieraniu do klientów – przedsiębiorców, oferując im pomoc w odnalezieniu właściwego dla jego potrzeb innowacyjnego rozwiązania. W ten sposób spełnia zadanie swego rodzaju „łącznika” między biznesem a np. ośrodkiem naukowym.

Spotkanie inauguracyjne związane z uruchomieniem Centrów Innowacji Biznesowej w regionie odbyło się podczas Lodzkie Innovation Days. ARRK S.A. reprezentowała prezes Mariola Grodnicka.

Projekty

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

logo wwsAgencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA na terenie Regionu Kutnowskiego pełni funkcję pośrednika w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Więcej…

Harmonogramy konkursów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach i zapoznania się ich harmonogramem.

Harmonogram konkursów do pobrania tutaj.

Punkt Konsultacyjny KSU

ksu

Z dniem 31.08.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Więcej…

Partnerzy:

Portal Gospodarczy Urząd Miasta Kutno k4design Centrum informacji technicznej i biznesowej
 • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
 • ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
 • Tel.: (24) 355 74 50-51
 • Fax: (24) 355-74-50
 • KRS: 0000036202; NIP: 775-00-22-535; REGON: 610201858;
 • Wpisana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w Sądzie Gospodarczym XX w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego
  w Rejestrze Przedsiębiorców pod pozycją 0000036202
 • Kapitał zakładowy – 578 000 PLN